บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓๗

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2561

เรามีสิทธิ์ตายได้ทุกวัน

อย่าประมาทกันนะ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.007549782594045 Mins