บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๐

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2561

ชีวิตมนุษย์สั้นนัก

ผู้ฉลาด ผู้ไม่ประมาทในชีวิต

ย่อมใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์

ในการสร้างบารมี

ด้วยการทำทาน รักษาศีล

เเละเจริญภาวนา


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0036791523297628 Mins