เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๙

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

พระมีอยู่ในตัวของมนุษย์
ทุกคนในโลก
แต่คนในโลกจำนวนมาก
ไม่รู้ว่ามีพระอยู่ในตัว

 


 

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0011820475260417 Mins