๗๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2561

สภาวะของใจที่ปลอดความคิด
ให้ความบันเทิงใจ ความพึงพอใจ
มากกว่าใจที่ใช้ความคิด

 


 

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 Total Execution Time: 0.0011549353599548 Mins