การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาล

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ
ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์

การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาล


พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice , การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาล , สมาธิ , Meditation , ตักบาตร , ใส่บาตร , ทำบุญ

        การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาลนี้ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันตรุษ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันสารท วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

       การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาลนี้ ชาวพุทธนิยมถือกันเป็นประเพณีสืบมาว่า เป็นการทำทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ และอุปการคุณแก่ตน เป็นการทำบุญเพื่อขอพรจากบรรพบุรุษเพื่อให้ตนเกิดความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 Total Execution Time: 0.0039300839106242 Mins