ระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ
ระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ , ระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , เมรุ , พิธีศพ , งานศพ , ทอดผ้าบังสุกุล


วิธีการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุล
         การเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุนั้น นิยมมีภาชนะสำหรับรองรับผ้าบังสุกุล เช่น พานทอง หรือตะลุ่มมุก เป็นต้น ใส่ผ้าบังสุกุล ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลนั้นด้วยมือทั้งสองประคองเข้าไปเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุครั้งละ ๑ ท่าน ไม่นิยมเชิญขึ้นไปพร้อมกันหลายท่าน

         ผู้ถือภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลเข้าไปเชิญนั้น นิยมเดินเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรติแล้วยืนตรงโค้งคำนับกล่าวคำเชิญขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุ และนิยมเดินตามหลังผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญนั้นไป โดยเดินตามไปด้านซ้ายมือของท่านผู้มีเกียรตินั้น

         เมื่อขึ้นถึงเมรุแล้ว พึงยืนตรง ห่างจากผู้มีเกียรตินั้นประมาณ ๑ ก้าว มือทั้งสองประคองภาชนะใส่ผ้าบังสุกุลยื่นมอบให้แก่ท่านผู้มีเกียรตินั้น

         เมื่อมอบผ้าบังสุกุลให้ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ลงจากเมรุเตรียมผ้าบังสุกุลใส่ภาชนะรองรับไปเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านต่อๆไป


ลำดับการเชิญผู้มีเกียรติ
- การเชิญท่านผ้มืเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุนั้น นิยมเชิญท่านผู้มีอาวุโสน้อยไปหาท่านผู้มีอาวุโสมากขึ้นไปตามลำดับ

         ท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือพิธีการประชุมเพลิงศพนั้น นิยมเชิญขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อท่านทอดผ้าบังสุกุลแล้ว ก็เชิญท่านประกอบพิธีประชุมเพลิงศพสืบต่อไปได้ทันที เพื่อไม่ต้องรบกวนเชิญท่านเดินขึ้นเมรุอีกเป็นครั้งที่สอง

         ในการเชิญท่านผู้เป็นประธานพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นอันดับสุดท้ายนี้ ฝ่ายเจ้ากาพนิยมเตรียมอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ หรือพิธีประชุมเพลิงศพไว้ให้พรักพร้อมบนเมรุนั้นแล้วทุกประการ เพื่อป้องกันมิให้ท่านต้องรอคอยเป็นการเสียเวลา และเป็นการทรมานท่านโดยใช่เหตุอีกด้วย


วิธีปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
         เมื่อผู้เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้นใปบนเมรุแล้วนิยมยืนตรง โค้งคำนับศพ รับผ้าไตรมาจากผู้เชิญวางทอดถวายไว้ ณ ภาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับ หรือวางทอดถวายไว้บนหีบศพ ตามควรแก่กรณี

         เมื่อผู้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตรทอดถวายแล้วนิยมยืนตรงโค้งคํานับศพ แล้วถอยหลีกไปยืน ณ มุมของเมรุด้านซ้ายของพระสงฆ์ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุคุล เพื่อรอเวลาพระสงฆ์ขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุล

         ขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาถึงบนเมรุ ผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลผู้เป็นประธานพิธีนิยมประณมมือ ขณะที่พระสงฆ์จะลงจากเมรุไปผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง

         ต่อจากนั้น ผู้เป็นประธานพิธีพิงเริ่มการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนิยมปฏิบัติดังนี้ ผู้เป็นประธานพิธียืนหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ ยืนตรงโค้งคํานับถวายความเคารพในหลวงแล้วหันกลับมาทางที่ตั้งศพรับเครื่องสักการบูชาศพจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง วางเคารพศพที่เชิงตะกอน ยืนตรงโค้งคำนับศพ แล้วรับดอกไม้จันทน์มาจุดที่ไฟหลวงวางที่เชิงตะกอน แล้วยืนตรงโค้งคำนับศพแล้วหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ ยืนตรงโค้งคำนับถวายความเคารพในหลวงอีกครั้งหนึ่ง แล้วเดินลงจากเมรุ เป็นเสร็จการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

 

 Total Execution Time: 0.0011340856552124 Mins