ระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุล

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2561

ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ

ระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุล
 

พระรัตนตรัย , พุทธศาสนิกชน , ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ , วัฒนธรรมชาวพุทธ , ชาวพุทธ , ประเพณีชาวพุทธ , culture , ระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีศพ , ระเบียบปฏิบัติการจัดพิธีบังสุกุล , ที่บูชาพระรัตนตรัย , หิ้งพระ , ที่บูชาพระ , ห้องพระ , พระพุทธเจ้า , พระสงฆ์ , พระธรรม , Buddhist practice  , สมาธิ , Meditation  , ทำบุญ , ศพ , พิธีศพ , งานศพ , พิธีบังสุกุล , ผ้าภูษาโยง


การเตรียมงานเบื้องต้น
         ก่อนถึงเวลาประกอบพิธีบังสุกุลนั้น พิธีกรนิยมทดลองทอดผ้าภูษาโยงดูก่อนว่าความยาวของผ้าภูษาโยงขนาดไหนจึงจะพอดีกับความยาวของอาสน์สงฆ์ หรือจึงจะพอดีกับจํานวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาผ้าบังสุกุล

         เมื่อได้ทดลองทอดผ้าภูษาโยงดูแล้ว ก็หาเชือกด้ายมามัดผ้าภูษาโยงส่วนที่เหลือแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และผ้าภูษาโยงนี้นิยมเชื่อมต่อกับด้ายสายสิญจน์ที่โยงมาจากศพเตรียมไว้เรียบร้อยก่อนแล้ว ถ้าเป็นงานหลวง นิยมนำผ้าภูษาโยงจากศพมาต่อเชื่อมภายหลัง ในเมื่อทอดผ้าภูษาโยงไปตามอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้ว


การทอดผ้าภูษาโยง
        เมื่อถึงเวลาจะทอดผ้าบังสุกุล พิธีกรนิยมยกผ้าภูษาโยงส่วนที่จะต้องการใช้ลงจากภาชนะที่รองรับวางไว้กับพื้นอาสน์สงฆ์ให้ผ้าภูษาโยงอยู่กึ่งกลางระหว่างพระสงฆ์กับอาสน์สงฆ์ แล้วจับชายผ้าภูษาโยงดึงทอดไปจนตลอดจำนวนพระสงฆ์ทุกรูป


การเก็บผ้าภูษาโยง
         เมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลแล้ว พิธีกรนิยมเก็บผ้าภูษาโยงทันที (เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดข้ามกรายผ้าภูษาโยงนั้น ซึ่งถือกันว่าเป็นการข้ามกรายศพของผู้ล่วงลับไปแล้ว) โดยวิธีใช้มือทั้งสองข้างช่วยกันเก็บผ้าภูษาโยงพับด้านปลายเข้ามาเป็นท่อน ๆละประมาณ ๑ ศอก หรือเก็บพับตามรอยพับที่ปรากฎอยู่แล้วนั้นแล้ววางเก็บไว้บนภาชนะสำหรับรองรับ ตามเดิม

         ถ้ายังมีพระสงฆ์ชุดต่อไปจะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุลอีกก็ยังไม่ต้องรีบเก็บผ้าภูษาโยง รอไว้เก็บเมื่อพระสงฆ์ชุดสุดห้ายพิจารณาผ้าบังสุกุลเสร็จแล้ว หรือ

         นิยมเก็บผ้าภูษาโยงทุกครั้งที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้ว เพื่อถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์จะลงจากอาสน์สงฆ์ได้สะดวก เมื่อพระสงฆ์ชุดต่อไปมานั่งบนอาสน์สงฆ์เรียบร้อยแล้วจึงทอดผ้าภูษาโยงอีกก็ได้


การทอดด้ายสายสิญจน์
         ถ้าในพิธีบังสุกุลนั้น มิได้เตรียมผ้าภูษาโยงไว้ ก็นิยมใช้ด้ายสายสิญจน์ทอดแทนผ้าภูษาโยง ซึ่งด้ายสายสิญจน์นั้น ได้เตรียมโยงมาจากศพพันไว้กับภาชนะรองรับ และวางไว้บนกาชนะรองรับนั้นแล้ว

         เมื่อถึงเวลาทอดผ้าบังสุกุล นิยมให้พิธีกรคลี่กลุ่มด้ายสายสิญจน์ทอดไปตามพื้นอาสน์สงฆ์ เช่นเดียวกับทอดผ้าภูษาโยงดังกล่าวแล้ว

         ถ้าในพิธีการบังสุกุลนั้นไม่มีผ้าทอดบังสุกุล เพียงแต่นิมนต์พระสงฆ์ให้จับด้ายสายสิญจน์พิจารณาบังสุกุลเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ นิยมให้เจ้าภาพมอบถวายกลุ่มด้ายสายสิญจน์แต่พระผู้เป็นประธานสงฆ์ ให้ท่านคลี่ด้ายสายสิญจน์ส่งให้แก่พระภิกษุรูปต่อ ๆไปเอง


การเก็บด้ายสายสิญจน์
        เมื่อพระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลเสร็จแล้ว นิยมมอบให้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์เป็นผู้ม้วนเก็บด้ายสายสิญจน์ เพราะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะต้องตั้งพัดอนุโมทนาส่วนกุศลต่อไป

 

 Total Execution Time: 0.0015418648719788 Mins