๑๒๘ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2561

การตัดรอนบุญกุศลของผู้อื่น
ทำให้บุญของเราลดลงด้วย
ดังนั้นอย่าคิด อย่าพูด อย่าทำ
สิ่งที่เป็นการขัดขวางบุญของคนอื่น
เมื่อเขาจะทำบุญกุศล
เราต้องยินดีสนับสนุนอนุโมทนา
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015288194020589 Mins