๑๒๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2561

ปัจจัยไทยธรรมกว่าจะได้มา
แต่ละบาทแต่ละสตางค์มันลำบาก
เพราะฉะนั้นได้มาแล้ว
ต้องใช้ให้คุ้มค่าต่อการสร้างบารมี

จะได้เป็นบุญต่อบุญ
เป็นสมบัติต่อสมบัติ
ติดตัวไปในภพเบื้องหน้า
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0016350309054057 Mins