ถวายมาฆประทีปพุทธบูชา

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2550

      ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา เป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนผู้มีบุญ สามารถตักตวงบุญกุศลจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาได้ตลอดทั้งวัน การจัดงานบุญวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีการตักบาตรและถวายภัตตาหาร, รักษาศีล 5 หรือศีล 8 และภาวนากลั่นใจให้บริสุทธิ์ ตามรอยบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการบูชาด้วยความสว่างไสวแห่งมาฆประทีป ย่อมยังจิตที่สุขสงบให้พลันโชติช่วงไปพร้อมๆ กัน เป็นเหตุให้คืนเพ็ญมาฆะ ที่วัดพระธรรมกาย เต็มไปด้วยสุภาพชน พร้อมเพรียงกันด้วยชุดสีขาวสะอาด ร่วมพิธีบุญทั้งที่เป็นชาวพุทธและศาสนิกอื่นๆ มาแสวงหาสันติภาพทั้งภายนอกและภายใน เป็นประจำทุกๆ ปี

พิธีบุญเริ่มตั้งแต่รุ่งเช้า เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 1,000 รูป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเวลา 09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระ, พิธีถวายมาฆประทีปและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ สภาธรรมกายสากล ในภาคบ่าย 13.30 น. เป็นพิธีมอบโล่พระราชทาน-โล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 25 โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ในช่วงเย็นเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นพิธีถวาย รางวัลสันติภาพ Universal Peace Award” จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth - WBSY) ถวายแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และพิธีมอบ โล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Contest: World-PEC) ครั้งที่ 1” สำหรับประชาชนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ

พิธีในภาคค่ำ เริ่มในเวลา 18.15 น.พิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีป 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา เสร็จพิธีเวลาประมาณ 20.30 น.

ในคืนเพ็ญมาฆะนี้ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวนับแสน เป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รายล้อมด้วยโคมมาฆประทีปนับแสนดวง พร้อมด้วยสาธุชนที่ร่วมพิธีในต่างในประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก เป็นมหาสมาคมแห่งชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงมหาสมาคมของพระอริยบุคคลทั้งหลายเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน ทุกดวงใจและดวงประทีปนับล้านดวง น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันมีคุณไม่มีประมาณ และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีตามอย่างพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกในกาลก่อนสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079746643702189 Mins