สมณเทวบุตร

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2562

สมณเทวบุตร

      การที่คุณยายละสังขารแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะได้พักผ่อนชื่นชมทิพยสมบัติอยู่ในเทวโลก ท่านไม่เคยละจากหน้าที่ที่ท่านทําอยู่เพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ทํางานเท่านั้น โดยมีรูปกายใหม่อันเป็นทิพย์หรือกายของสมณเทวบุตรที่ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4 หรือสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเปรียบได้กับอารามที่อยู่ในสวรรค์มี“มหาสมณเทวบุตร” คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําเป็นประธานของวงบุญเป็นเขตพิเศษที่สวยงามมาก บุคคลใดก็ตามที่มีมโนปณิธานอย่างท่านและมีกําลังบุญบารมีถึง ก็จะสามารถไปอยู่ที่นั่นได้ถือเป็นที่พักกลางทางระหว่างการสร้างบารมีเพื่อรอคอยช่วงเวลาอันเหมาะสมเพื่อลงมาเกิดสร้างบารมีต่อไป

     แม้ว่าการสร้างบุญบารมีในเทวโลกนั้นจะได้อานิสงส์ไม่แรงเท่ากับเมื่อครั้งที่มีกายมนุษย์หยาบเพราะว่ากายทิพย์เป็นเสมือนปูที่ไม่มีกระดองหมายความว่าไม่แข็งแกร่งเหมือนกายมนุษย์ แต่คุณยายก็ยังคงทําใจหยุดนิ่งให้ละเอียดต่อเนื่องมุ่งเข้าสู่ภายในเรื่อยไปอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ข้อได้เปรียบของกายทิพย์ก็คือ ไม่ปวดเมื่อย และไม่มีกิจที่จะต้องทําแบบมนุษย์สามารถมุ่งทําสมาธิให้ละเอียดลึกซึ้งได้เพียงอย่างเดียว แต่ข้อด้อยคือจะไม่เร็วแรงเหมือนกายมนุษย์ส่วนกายมนุษย์มีข้อจํากัดที่ต้องกิน ต้องนอน ต้องขับถ่าย ต้องพักผ่อน ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องบริหารขันธ์ต้องมีภารกิจ แต่ข้อดีคือเวลาทําสมาธิจนกระทั่งละเอียดลุ่มลึกแล้วจะมีอานุภาพเร็วแรง

      หากลูกหลานและศิษยานุศิษย์คนใดระลึกนึกถึงคุณยาย ท่านก็จะเผื่อแผ่บารมีธรรมมาเพื่อให้ได้สร้างบารมีกันอย่างผาสุก การนึกถึงท่านนั้นนึกได้ 2 วิธีคือทําความรู้สึกประหนึ่งว่าท่านกําลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเรา หรืออีกวิธีคือให้เราอยู่ในกลางกายของท่าน หากทําดังนี้แล้ว ใจของเราก็จะเชื่อมอยู่กับท่าน ซึ่งท่านจะสามารถรับรู้ได้ด้วยญาณทัสนะแล้วคุมบุญคุมธรรมะให้เพื่อแก้ไขสิ่งไม่ดีที่ติดตัวเรามาข้ามภพข้ามชาติทําให้สิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านั้นละลายหายสูญด้วยอานุภาพของวิชชาธรรมกายที่ท่านเชี่ยวชาญ

       ด้วยเหตุนี้เอง คุณยายจึงเป็นบุคคลที่เราควรติดตามและทําตาม พร้อมกับหมั่นระลึกนึกถึงอยู่เนืองนิตย์หากเราตามติดคุณยายแล้วเราก็จะไม่พลัดไปสู่อบาย เพราะคุณยายอยู่ในเทวโลก ถ้าเราตามท่านบ้าง ไม่ตามบ้าง ก็จะหย่อนมาหน่อย คือจากดุสิตเป็นยามา หรือดาวดึงส์หากตามท่านไม่ทันจริงๆอาจได้อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นครุฑ มีปากแหลมๆ อยู่บนใบหน้า เป็นนาค มีลําตัวยาวคล้ายงูเป็นยักษ์มีผมหยิก ผิวคล้ํา หรือเป็นคนธรรพ์ที่ชอบรําเถิดเทิง แต่ก็ยังดีกว่าไปอบายมากนัก หากเราจะตามติดคุณยายให้ได้จริงๆ ก็ต้องทําทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพราะคุณยายสร้างบารมีเหมือนติดจรวด ถ้าเราทําแบบย่อหย่อน ก็เหมือนปั่นจักรยานไป อาจจะไปไม่ถึงจุดที่ท่านอยู่ แต่ถ้าเราไปถึงได้เราก็จะได้รับฟังคําสอนและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับท่านอีก

      เพราะฉะนั้นแล้ว หลวงพ่ออยากให้ทุกคนนึกถึงคุณยาย นึกถึงคุณความดีและความทุ่มเทในการสร้างบารมีของท่าน เมื่อเรานึกถึงแล้ว เราจะมีแรงบันดาลใจในการทําอย่างท่าน ความเป็นสิริมงคลและบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่กายวาจา ใจของเรา กระแสบุญจะปรับปรุงธาตุธรรมของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้เหมาะสมต่อการไปสู่จุดหมายของสรรพชีวิต นั่นคือที่สุดแห่งธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021761178970337 Mins