บุคคลมหัศจรรย์ของโลก

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2562

บุคคลมหัศจรรย์ของโลก

      ตลอดช่วงชีวิตของคุณยายนั้นท่านได้สร้างบุญกุศลมากมาย มากในระดับที่นักสร้างบารมีรุ่นหลังต้องนํามาศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม ในเรื่องของวัตถุทานท่านก็ไม่น้อยหน้าใคร ท่านได้สร้างวัดขึ้นมาแห่งหนึ่ง โดยชักชวนศิษยานุศิษย์จํานวนมากมาร่วมบุญกัน ซึ่งทุกคนก็จะได้ผลบุญเป็นการส่วนตัว แต่คุณยายจะได้รับบุญทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งเกิดจากการทําด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นด้วยนอกจากนี้ท่านยังได้บวชพระเป็นจํานวนมากเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ให้ธรรมทานแก่บุคคลต่างๆ โดยทั่วไป ท่านให้ความรู้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องในวัฏสงสารแก่ลูกศิษย์ของท่านมาโดยตลอด และยังมีบุญพิเศษจากการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย ศึกษาเรียนรู้วิชชาธรรมกาย และทําหน้าที่ปราบมารประหารกิเลส จึงเป็นบุญใหญ่มหาศาลสําหรับท่านทีเดียว

     แม้คุณยายไม่มีความรู้ทางโลก อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือไม่ได้แต่ใครจะเชื่อว่าท่านสามารถสอนทุกคนในโลกได้หลวงพ่อเห็นทุกคนที่มากราบท่านไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อื่นใด ถามกันแต่เรื่องพุทธศาสตร์คือนรกมีไหม สวรรค์มีไหม เอาบุญไปให้พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย ได้ไหม ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่มีสอนกันทางโลก ไม่ว่าผู้ที่มาพบท่านจะจบปริญญาสาขาใดก็ตาม ถ้ายังไม่มีความรู้อย่างที่คุณยายรู้ท่านก็จะสอนเขาได้โดยตอบอย่างไม่ติดขัด คําถามที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางโลกต้องถึงทางตัน แต่ผู้ที่ไม่รู้หนังสืออย่างคุณยายสามารถตอบได้ทั้งหมดเพราะแม้ว่าวุฒิการศึกษาของท่านจะต่ําแต่ภูมิธรรมของท่านสูงส่งท่านสามารถตอบได้ทั้งเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งภพภูมิมนุษย์และในปรโลก เวลาตอบท่านจะตอบอย่างสบายๆ พูดถึงแต่เรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายของใครเสียชีวิตก็ไปหาท่าน ท่านก็ช่วยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้เพราะลูกหลานอยากจะสื่อสารไปถึง แต่ไม่รู้จะใช้วิธีการใด จึงต้องมาพึ่งคุณยายซึ่งท่านสามารถทําได้

      หากคุณยายยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ดีจากท่าน นับตั้งแต่การอบรมสั่งสอนเรื่องข้อวัตรปฏิบัติการถ่ายทอดคุณธรรมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ซึ่งมาจากคุณวิเศษภายในตัวท่าน แต่ท่านไม่เคยพูดเลยว่าท่านมีคุณวิเศษเหนือผู้อื่น กล่าวแต่เพียงว่าใครก็ตามที่เข้าถึงวิชชาธรรมกายแล้วก็จะทําได้เช่นนี้เพราะพระธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของทุกคน เมื่อเข้าถึงแล้วก็ไปนรก ไปสวรรค์ไปนิพพานได้เป็นปกติคําบอกกล่าวของคุณยายที่ว่า “นรกมีสวรรค์มี ไปนรกสวรรค์ได้ ไปมาแล้ว”จึงเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ําความเชื่อมั่นในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับทุกคน จนกระทั่งมีความตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

       ผู้คนบนโลกนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า นรก สวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่ ถ้ามีบุคคลใดมายืนยันว่า นรกมีจริง สวรรค์มีจริง แล้วสั่งสอนแนะนําจนกระทั่งเห็น สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองได้โลกก็จะตื่นตัวต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม และการสร้างกุศลเพราะเชื่อในเรื่องบุญบาป เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เมื่อเกิดความเชื่อที่ถูกต้องแล้วศีลธรรมก็จะหวนกลับคืนมาสู่โลกครั้ง เพราะฉะนั้นการที่คุณยายเป็นผู้ให้คํายืนยันว่า นรกสวรรค์มีจริง จึงเป็นจุดสําคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

      หลวงพ่อกล้าที่จะใช้คําว่า “คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา เพราะท่านเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวที่ซ้อนอยู่ภายในอย่างมากมาย ท่านบวชหลายชั้น แม้ภายนอกท่านจะมีเรือนกายเป็นผู้หญิง ครองเพศเป็นอุบาสิกาแม่ชีแต่ภายในของท่านเป็นพระ ท่านจึงได้ชื่อว่าบวชข้างในหลายชั้นนับไม่ถ้วน ดังนั้นการทําบุญกับท่านจึงเท่ากับเป็นการเชื่อมสายบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ้อนอยู่ภายในตัวท่าน เมื่อทําบุญแล้ว พระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนก็จะส่งกระแสบุญผ่านมายังศูนย์กลางกายของคุณยายแล้วส่งต่อมายังศูนย์กลางกายของผู้ที่ทําบุญกับท่าน

   บางคนอาจสงสัยว่าทําไมทําบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำและคุณยายจึงได้บุญมาก แม้จะทําเพียงเล็กน้อยก็ตาม สาเหตุของการได้ผลบุญต่างจากทั่วๆ ไป ก็เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐมีมโนปณิธานอันสูงส่งและได้บําเพ็ญตนเพื่อบรรลุมโนปณิธานนั้นมาอย่างยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว เพื่อที่จะขจัดต้นเหตุของกิเลสอาสวะให้หมดสิ้น การบูชาหรือทําบุญกับบุคคลมหัศจรรย์เยี่ยงท่านจึงก่อให้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่น่าอัศจรรย์ด้วย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021642716725667 Mins