สร้างบารมีอย่างไร้ขีดจํากัด

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2562

สร้างบารมีอย่างไร้ขีดจํากัด

             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงอุบัติขึ้นในอดีตที่ผ่านมานั้นมีมากกว่าเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงทําหน้าที่สั่งสอนสรรพสัตว์จนกระทั่งบรรลุธรรมและเข้าอายตนนิพพานตามไปได้ส่วนหนึ่ง ส่วนสรรพสัตว์ที่เหลืออีกมากมายมหาศาลก็ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป เพื่อรอคอยพระบรโพธิสัตว์ผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปและกลับมาแนะนําสั่งสอนให้สั่งสมบุญบารมีอีกจนกระทั่งสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด

        ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ คือสร้างบารมีอย่างไม่มีกําหนดระยะเวลาไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหน ท่านก็จะบําเพ็ญบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะสามารถปราบมารได้หมดและบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรม การสร้างบารมีของท่านนั้นไม่ใช่เพื่อให้หนีพ้นไปจากวัฏสงสาร แต่เป็นการรื้อวัฏสงสารที่จองจําสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้เมื่อรื้อได้แล้วท่านก็จะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ฝั่งนิพพานให้ได้ทั้งหมด

         ไม่ว่ากาลเวลาข้างหน้าจะยาวนานอีกเท่าใดก็ตาม จะต้องทนทุกข์ยากลําบากแค่ไหนท่านไม่คํานึงถึง หากอุปมาว่าจักรวาลนี้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆ และมีกองเพลิงไฟบรรลัยกัลป์เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกจักรวาลท่านก็พร้อมที่จะลุยข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่หวาดหวั่นต่อความร้อนแรงของเปลวเพลิงนี่คือหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์เคารพนับถือท่านว่าเป็นมหาปูชนียาจารย์ทั้งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย รวมถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง และทีมงานของท่าน

    เมื่อเราได้ทราบปฏิปทาให้การสร้างบารมีของท่านเช่นนี้แล้ว เราจะพบว่าคุณยายไม่ใช่บุคคลธรรมดา เพราะท่านได้สร้างบารมีมาต่อเนื่องยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเกิดมามีชีวิตเป็นคนชั้นสูง ชั้นกลาง หรือชั้นล่างก็ตาม ท่านยังมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างบารมีอย่างเต็มกําลัง แม้ชาตินี้ท่านจะมาเกิดเป็นกสิกรในครอบครัวชาวนา มีอาชีพปลูกข้าวแต่ท่านก็มีจิตใจสูงส่ง ยังคงมุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเหมือนเดิม
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047924995422363 Mins