พรุ่งนี้...ย่อมมีแน่

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2562

พรุ่งนี้...ย่อมมีแน่
ขอเพียงแค่คุณมีลม
ได้ทุกข์...ได้สุขสม
กฎนิยมโลกยลยิน
นรกสวรรค์ก็ฉันนั้น
ย่อมมีท่านอย่าหยามหมิ่น
พุทธเจ้าอนันต์ชิน
ตรัสรู้ธรรมยํ้าเตือนใจ
หากแม้น...อาจไม่มี
ควรทำดีเผื่อเหนียวไว้
สร้างสุขประโยชน์วิไล
ชนสรรเสริญเจริญคุณฯ
๐๖/๐๙/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077788432439168 Mins