กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2562

กายธรรมควรเทิดไว้

  ในใจ

เป็นสรณะภายใน

เที่ยงแท้

กว่านี้ บ่ มีใด

เทียบได้

น้อมนบท่านไว้แล้

ค่ำเช้าสุขเสมอ

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.042230649789174 Mins