งามสุดงาม คืองามคุณ บุญบารมี

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2562

งามสุดงาม คืองามคุณ บุญบารมี
งามความดี งามคนดี งามศรีสมัย
งามปฏิบัติ งามศีลธรรม งามน้ำใจ
งามยิ่งใหญ่ งามปรารถนา เมตตากันฯ
๑๕ มกราฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.029742467403412 Mins