ยกใจให้สูง

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2562

ยกใจให้สูง

ยกใจของเราให้สูง
ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร
ก็จะยิ่งมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้น
ความรู้สึกแบ่งเขา แบ่งเรา ก็จะหมดสิ้นไป
เพราะใจไม่ค่อยสูง
ถึงได้แบ่งเป็นนั่นพวกเรา...นั่นไม่ใช่พวกเรา

ก็เลยทำให้เกิด…
ความคิด เบียดเบียนกัน
คำพูด เบียดเบียนกัน
การกระทำเบียดเบียนกัน
รบราฆ่าฟันกัน
เพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่จะต้องยกใจให้สูงขึ้น
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00095193386077881 Mins