คิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไร

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2562

คิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไร

ก็เริ่มโง่เมื่อนั้น


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0016744017601013 Mins