คิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไร

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2562

คิดว่าตัวเองฉลาดเมื่อไร

ก็เริ่มโง่เมื่อนั้น


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096976757049561 Mins