ยิ่งโตก็ยิ่งใกล้ตาย

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2562

ยิ่งโตก็ยิ่งใกล้ตาย

ยิ่งผลักยิ่งใส

ความตายก็ยิ่งใกล้ตัว

 

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010851661364237 Mins