กัลยาณมิตร

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2563

กัลยาณมิตร


     คนเก่งเกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้
คนรวยๆ  มีมากในโลกนี้
แต่คนที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงมีน้อย
คนที่มีคุณธรรมก็มีน้อย


โลกยังขาดคุณธรรม  ขาดความสุข
โลกจึงต้องการ กัลยาณมิตร
เพราะกัลยาณมิตร...
เป็นผู้สร้างสันติสุขให้แก่โลก


....จากหนังสือ อยู่ในบุญ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001280132929484 Mins