ผู้ที่เต้นเเร้งเต้นกาอยู่นอกกระดาน

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2563

 

ผู้ที่เต้นเเร้งเต้นกาอยู่นอกกระดาน
เเม้จะเป็นม้า เป็นโคน หรือเป็นเรือ
ก็สู้เบี้ยที่อยู่บนกระดานไม่ได้

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014483984311422 Mins