วันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2548

snew480924.jpg

พวงมาลาพระราชทาน

 

เวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่ 22 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงเชิญพวงมาลาหลวง,พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งยังทรงเป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเรือตรีวินัยนาคะบุตรและจ่าเอกคำธรทองเอียดซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดภาคใต้โอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยทรงซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่ด้วยความเป็นห่วงภายหลังหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต

 

วันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พระธรรมราชานุวัตน์ รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ. เชียงราย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมด้วยพระภาวนาวิริยคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกายเป็นประธานในการจุดธูปเทียน พร้อมบูชาอัฏฐิ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ปีที่ 12 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธี ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานครฯ

การค้ามนุษย์ภัยร้ายใกล้ตัว

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม ได้จัดสัมนาเรื่อง สิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ภัยร้ายใกล้ตัว ที่ห้องประชุม อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีนายชัด ชลวร เลขาธิการศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจการกระทำความผิดลักษณะอย่างไรที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะเนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาค้ามนุษย์อย่างรุนแรง

มติ มส.

 

ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช เป็นประธานการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม และโฆษก มส. ได้ออกมาแถลงถึงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคมว่า ได้มีมติ แต่งตั้ง สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส พระธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร พระพรมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นกรรมการพิจารณาแต่งวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความอนุเคราะห์ต่อมหาเถรสมาคม ให้สรรหากรรมการพิจารณาการแต่งวรรณกรรมเป็นภาษาบาลีในครั้งนี้

ประชุมพระสังฆาธิการ

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิเมธี เจ้าคณะภาค 11 เจ้าคณะวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร ฯ เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ ในเขตการปกครอง 11 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และจ.ชัยภูมิ ณ วัดกลางเมืองเก่า จังหวัดชัยภูมิ

วัดบ่อตะกั่ว

 

พลตำรวจโทอุกฤษณ์ปัจฉิมสวัสดิ์และพลตำรวจโทพิชิตควรเดชะครุปต์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุที่วัดบ่อตะกั่วอีกครั้งเพื่อสอบสวนเร่งรัดคดีเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ล่าสุดตำรวจตัดสาเหตุเหลือเพียง2ประเด็นคือเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้งกับกำนันคนหนึ่งในพื้นที่จากปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องความขัดแย้งภายในวัดระหว่างพระครูสิริชยาภิวัฒน์กับพระรูปหนึ่งในเรื่องตำแหน่งเจ้าอาวาสโดยขณะนี้ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บงการในคดีนี้แล้ว

 

มอบกระเช้าดอกไม้

 

ตัวแทนเยาวชน หลายกลุ่มในนามเครือข่ายเยาวชนคนรักชาติ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่านเลขานุการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการชื่นชมที่ใช้อำนาจเด็ดขาด สั่งยกคำอุทธรณ์ของ นายประเสริฐ สุขขี หุ้นส่วนใหญ่ สถานบริการ อาบ อบ นวด เอไลน่า ที่ตั้งใกล้สถานศึกษา

 

สื่อมาเลย์เซีย

 

นายกรัฐมนตรียังไม่เห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องสนองตอบตามเงื่อนไขของกลุ่มก่อความไม่สงบโดยเฉพาะกรณีที่ให้สื่อมวลชนของมาเลเซียเดินทางเข้ามาทำข่าวเพราะถือว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายผู้ละเมิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษอย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มุ่งให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย

 

ใช้จักรยานแทนรถยนต์

 

กิจกรรมที่สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดขึ้น มีทั้งการปล่อยขบวนรณรงค์การลดใช้รถยนต์ หันมาใช้รถจักรยาน ที่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีการแบ่งสาย รณรงค์ใช้รถจักรยานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรถจักรยานพับได้ ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน กลุ่มรถไฟฟ้า บีทีเอส และกลุ่มพื้นราบ เพื่อลดการใช้พลังงานช่วยชาติ ลดมลพิษ และยังทำให้สุขภาพดีขึ้น

ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธจำนวน 61 แห่ง เรื่องการจัดค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรมที่เน้นวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขาแก่นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดค่ายพุทธบุตร / พุทธธรรม ซึ่งเน้นวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขาแก่นักเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดค่ายพุทธบุตร – พุทธธรรมในโรงเรียนของตนให้ได้รับผลสำเร็จอย่างดีในทุกปีการศึกษา ตลอดจนนำไปพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่กิน อยู่ ฟังเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เทศน์มหาชาติ

 

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงเรื่องการจัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา ณ หอประชุมพุทธมณฑลว่า ได้กราบอาราธนาพระภิกษุผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรมเฉลิมพระเกียรติในงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ สำหรับการเทศน์มหาชาตินั้น จะเทศน์ด้วยกันทั้งหมด 12 กัณฑ์ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 จนถึง 7 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ และในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงสดับพระธรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015058676401774 Mins