อุปสมบทนาคหลวง

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2548


 

......วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2548 เวลา 17 นาฬิกา 23 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ทุนเล่าเรียนหลวง

ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง ตั้งแต่เปรียญธรรม 5 ประโยค ถึง เปรียญธรรม 8 ประโยค จำนวน 76 ทุน เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับทุน จำแนกได้ดังต่อไปนี้ ทุนผู้สอบผ่านชั้นประโยค ป.ธ.5 เพื่อเข้าศึกษา- สอบ ชั้นประโยค ป.ธ. 6 จำนวน 32 ทุน ทุนละ 6 พันบาท ทุนผู้สอบผ่านชั้นประโยค ป.ธ. 6 เพื่อเข้าศึกษา-สอบ ชั้นประโยค 7 จำนวน 21 ทุน ทุนละ 8 พันบาท ทุน ผู้สอบผ่านชั้นประโยค 7 เพื่อเข้าศึกษา-สอบ ชั้นประโยค ป.ธ. 8 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 12,000 บาท ทุนผู้สอบผ่านชั้นประโยค ป.ธ. 8 เพื่อเข้าศึกษา-สอบ ชั้นประโยค ป.ธ. 9 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 16,000 บาท


สมเด็จพระพุทธฒาจารย์เปิดอาคารพยาบาล

ที่เรื่อนจำพิเศษมีนบุรีแดนหญิง สมเด็จพระพุทธฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นประธานเปิดอาคารพยาบาลเรือนจำพิเศษแดนหญิง เพื่อใช้เป็นที่รักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วย เพราะอาคารพยาบาลหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรม นอกจากนี้ยังเป็นประธานเปิดคารคารโรงเรียนผู้ใหญ่ สิหบูรานุกิจ โดยมี พระภาวนาวิกรมพร้อมกรการสาธารณสุขสงเคราะห์ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และมูลนิธิร่มฉัตรให้งบประมาณในการสนับสนุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้นใช้งบประมาณ 6 ล้าน 7 แสนบาทมหาจำลองนำทัพชนช้าง
                 กลุ่มผู้คัดค้านที่ไม่ให้เห็นด้วยกับการนำกิจการ  " เบียร์ช้าง"เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   จำนวนหลายหมื่นคน   นำโดยพลตรีจำลอง   ศรีเมืองได้ชุมนุมปิดถนนวิทยุตลอดเส้นทาง   ทำให้สภาพการจราจรบริเวณนั้นติดขัดอย่างหนัก   โดยกลุ่มผู้ชุมนุม   ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์    นักเรียนนักศึกษา    ประชาชน   ได้ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   หรือ   ก.ล.ต.   และตลาดหลักทรัพย์   ที่ได้อนุมัติให้นำกิจการ  " เบียร์ช้าง"   เข้าระดมทุนเพื่อขยายกิจการในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยแกนนำผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการฝ่ายเลขาธิการ   ก.ล.ต.แล้ว   และยืนยันที่จะคัดค้านการนำกิจการสุรา   เบียร์   เข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป   เพราะเห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   


พระไตรปิฏกฉบับคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดลรวมคัมภีร์ 194 เล่ม ในพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ลงในแผ่นซีดี 2 แผ่น หรือเปิดอ่านจากเว็บไซต์ได้ที่ www.budsir.org โครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ขณะนี้ปรับปรุงใหม่โดยได้เพิ่มชุดคัมภีร์ที่รวมอรรถกถาฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์สำคัญ


จิตอาสา   สนุกสุขใจ   ไร้แอลกอฮอล์"

สสส.   ร่วมกับเครือข่ายต่าง   ๆ   จัดกิจกรรมชวนวัยรุ่น   ร่วมเป็นอาสาสมัครใน โครงการ"   จิตอาสา   สนุกสุขใจ   ไร้แอลกอฮอล์"โดยสละแรงกายและแรงใจให้เกิดบุญ   อาทิ   ช่วยสร้างบ้าน   เก็บขยะตามชายหาด   และใต้ทะเล   ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ  , นวด เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์  ,  ซ่อมแซม   หรือช่วยล้างกรงสุนัขและแมวจรจัด   และ ปลูกต้นไม้ต่อลมหายใจให้โลกทวงถามสัจจะ

ที่โรงแรมอโนมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้เปิดเผยผลการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชา คนไทยส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี พร้อมเริ่มกิจกรรม “ ทวงถามสัจจะ สานต่อปณิธานปฎิบัติดีช่วง เข้าพรรษา เชิญชวนประชาชนสำรวจใจและกระตุ้นเตือนถึงการปฏิบัติดีตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และประธานอนุกรรมการการติดตามและพัฒนายุทธศาสตร์ มาเป็นผู้นำการเสวนาสรงน้ำพระธาตุ

ที่วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระครูสุนทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของวัด นอกจากนี้ยังได้มีการขนทรายเข้าวัดเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในการเจริญสมาธิภาวนา และใช้เป็นสถานที่อบรมของเยาวชน สำหรับพิธีในครั้งนี้ มีชาวไทย และต่างประเทศ กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013970494270325 Mins