บุญคือ พลังงานความบริสุทธิ์

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2563

19-8-63-3-b.jpg

บุญคือ พลังงานความบริสุทธิ์

ที่จะขจัดพลังงานความไม่บริสุทธิ์

ให้หมดสิ้นออกไปจากกายวาจาใจ

จากธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเรา

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020864697297414 Mins