บท โส อัตถะลัทโธ : นิยมสวดอนุโมทนาในงานฉลองพระใหม่หรืออนุโมทนาในงานมงคลทั่วไป

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2564

(บท โส อัตถะลัทโธ) (นิยมสวดอนุโมทนาโนงานฉลองพระใหม่หรืออนุโมทนาในงานมงคลทั่วไป)

(บท โส อัตถะลัทโธ)
(นิยมสวดอนุโมทนาในงานฉลองพระใหม่ หรืออนุโมทนาในงานมงคลทั่วไป)

โส อัตถะลัทโธ สุขิโต,
ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษ จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย ;
วิรุฬโห พุทธะสาสะเน, เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา ;
อะโรโค สุขิโต โหหิ, เป็นผู้หาโรคมิได้ มีความสำราญใจ ;
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด.
สา อัตถะลัทธา สุขิตา,
ท่านผู้เป็นสุภาพสตรี จงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ถึงซึ่งความสุขกาย ;
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน,
เจริญงอกงาม ในพระบวรพุทธศาสนา ;
อะโรคา สุขิตา โหหิ, เป็นผู้หาโรคมิได้ มิความสำราญใจ ;
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด.
เต อัตถะลัทธา สุขิตา,
ท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย จงเป็นผู้ได้ร้บประโยชน์ ถึงซึ่งความสุขกาย ;
วิรุฬหา พุทธะสาสะเน, เจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนา ;
อะโรคา สุขิตา โหถะ, เป็นผู้หาโรคมิได้ มีความสำราญใจ ;
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ. พร้อมด้วยหมู่ญาติทั้งปวงเถิด.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012301599979401 Mins