อภัยปริตร : บทสวดป้องกันอันตรายจากนิมิตร้าย ใช้สวดในงานมงคลทั่วไปหรือสวดก่อนนอนจะไม่ฝันร้าย

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2564

อภัยปริตร บทสวดป้องกันอันตรายจากนิมิตร้าย ใช้สวดในงานมงคลทั่วไปหรือสวดก่อนนอนจะไม่ฝันร้าย

อภัยปริตร
บทสวดป้องกันอันตรายจากนิมิตร้าย 
ใช้สวดในงานมงคลทั่วไปหรือสวดก่อนนอนจะไม่ฝันร้าย


(นำ) (หันทะ มะยัง อะภะยะปะริตตัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอภัยปริตรกันเถิด.)
(รับ) ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด ;
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด ;
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด ;
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ด้วยพระพุทธานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด ;
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด ;
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด ;
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ด้วยพระธรรมานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด.
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ,
ลางร้ายอันใด และอวมงคลอันใด ;
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท,
เสียงนกที่น่าหวาดหวั่นอันใด ;
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง,
เคราะห์ร้ายและฝันร้าย อันไม่น่าปรารถนาอันใด ;
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
ด้วยพระสังฆานุภาพ ขอความร้ายเหล่านั้น จงถึงความเสื่อมสูญไปเถิด.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0076821327209473 Mins