ด่วน

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2564

18-1-63-1-b.jpg

ด่วน

ภาษิตของพระสัมภูตเถระ

ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้า

เเละช้าในเวลาที่ควรรีบด่วน

ผู้นั้นเป็นพาล ย่อมประสบทุกข์

เพราะไม่จัดเเจงโดยอุบายอันชอบ

ประโยชน์ของผู้นั้นย่อมเสื่อมไป เหมือนพระจันทร์ข้างเเรม

เขาย่อมถึงความเสื่อมยศ เเละเเตกจากมิตรทั้งหลาย

 

ผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้า

รีบด่วนในเวลาที่ควรรีบด่วน

ผู้นั้นเป็นบัณฑิต ถึงความสุข

เพราะได้จัดเเจงโดยอุบายอันชอบ

ประโยชน์ของผู้นั้นย่อมบริบูรณ์ เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น

เขาย่อมได้ยศ ได้เกียรติคุณ

เเละไม่เเตกจากมิตรทั้งหลาย

สัมภูตเถรคาถา มก. เล่ม ๕๒ หน้า ๓๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010368665059408 Mins