..เห็นสมณะ..

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2564

10-5-64-1-b.jpg

..เห็นสมณะ..

กุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์

เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมาถึงประตูเรือน

หากว่าไทยธรรมมีอยู่

ก็พึงนับถือด้วยไทยธรรมตามกำลัง

หากว่าไม่มี ก็พึงไหว้อย่างเบญจางคประดิษฐ์

เมื่อการไหว้อย่างเบญจางคประดิษฐ์ยังไม่พร้อม

ก็พึงประคองอัญชลีนมัสการ

เมื่อการนอบน้อมยังไม่พร้อม

ก็มีจิตผ่องใส เเลดูด้วยจักษุที่น่ารัก

ด้วยบุญที่มีการเเลดูเป็นมูลอย่างนี้

โรค หรือโทษ ฝ้า หรือต่อม

จะไม่มีในจักษุตลอดหลายพันชาติ

จักษุทั้งสองก็จะผ่องใส

มีสิริ มีวรรณะ ๕

เสมือนบานประตูเเก้วมณี ที่เปิดในรัตนวิมาน

เขาจะได้สมบัติในเทวดาเเละมนุษย์ ประมาณเเสนกัป

อรรถ. มงคลสูตร มก. เล่ม ๓๙ หน้า ๒๐๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001072633266449 Mins