พูดมาก ก็ไม่ดี

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2564

 

10-7-64-2-b.jpg

พูดมาก ก็ไม่ดี
ทำมาก ก็ไม่ดี
พูดเเต่พอดี ทำเเต่พอดี จึงจะดี
จาก หนังสือประกายความคิด 
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

Total Execution Time: 0.016631333033244 Mins