วันมหาสงกรานต์และวันครอบครัว

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2565

13-4-65-2-b.jpg

วันมหาสงกรานต์และวันครอบครัว

                ในวันที่ 13-15  ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันครอบครัว ถือเป็นวันหยุดประจำปี คนที่ทำงานมาแรมปี ท่านที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสที่จะกลับไปพักผ่อน กราบเท้าคุณพ่อ-คุณแม่  และพบญาติ พี่น้อง

                เทศกาลวันครอบครัวนั้น ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เพื่ออะไร ไปแสดงความคิดถึง ความห่วงใย และดูว่าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไร มีอะไรที่เราจะเกื้อกูลท่านได้บ้างเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที

                แม้ว่าเมื่อโตขึ้นจะไปเรียนหรือทำงาน ในเมืองใหญ่ แต่ถึงคราวก็จะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน ของตน เวลาได้กลับบ้านเกิดที่ตัวเองโตขึ้นมาก็ชื่นใจ

13-4-65-2-b1.jpg

                สิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่เคยลืมเลือนก็คือ เมื่อถึงคราวที่ต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ก็คือพาท่านไปทำบุญใส่บาตรในวันปีใหม่ไทยตามวัดใกล้บ้าน และฟังธรรมะจากพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในวัดปีใหม่ไทย และวันครอบครัว และธรรมะนี่เองที่เป็นเสมือนสายน้ำที่เชื่อมกันระหว่างรุ่นลูก รุ่นหลาน ให้เข้าใจกัน ให้อภัย และสามัคคีกัน

                 ในโอกาสนี้อัตมภาพ จึงขอโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ไทย และวันครอบครัว จึงขออาราธนา ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้เดินทางโดยปลอดภัย จงทุกท่านด้วยเทอญ

เจริญพร
พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018840988477071 Mins