ถ้าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2565

220.jpg

ถ้าเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตน
มีทิฏฐิมานะ
มักจะไปเกิดในตระกูลต่ำ
ต้องเหนื่อยยากลำบากมาก
แต่ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตัว
ทำให้ไปเกิดในตระกูลสูง
มีชีวิตที่ประณีต สะดวกสบาย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.046391050020854 Mins