ภูเขาสูงๆ เขาข้ามมาด้วยเข่า

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2565

21935-b.jpg

ภูเขาสูงๆ เขาข้ามมาด้วยเข่า
ที่สูงแค่ศอกเดียวเท่านั้น
เพราะฉะนั้น ไม่มีอะไร
ที่จะสู้ความตั้งใจจริงของเราได้

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085239847501119 Mins