เปิดค่าย...ตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2547

 

.....ชีวิตจริงของสามเณร … ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน ( หน้านี้เลย )…

ก้าวสู่ยุคทองของสามเณรในพระพุทธศาสนา คือวิถีชีวิตของผู้ได้โอกาสในการเกิดมา เป็นหนทางที่เลือกได้ กับสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิตถวายไว้แด่พระพุทธศาสนา ผู้ที่เข้ามาอยู่จำพรรษาฝึกฝนอบรมตนเอง ตั้งแต่เยาว์วัยจนเมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะบวชได้ คือจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ การศึกษาพระบาลี มีความประพฤติดี และมีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบวชอย่างแท้จริง

เปิดค่าย … ตำนานฯ เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกประสบการณ์จริงในระหว่างการอบรมเข้มข้นของสามเณรจำนวนหนึ่ง ณ สถานที่ ของช่วงเวลา ๑ ปีที่ถูกบันทึกไว้ ด้วยคำง่าย ๆ เห็นภาพบรรยากาศของ “ ค่ายเตรียมบวช ” ที่ได้รับการอบรมจากพระอาจารย์ ที่ถูกเรียกว่า ครูฝึก ผู้มุ่งหวังตั้งใจที่จะให้สามเณรได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นสมณะที่สมบูรณ์แบบตามความปรารถนาอันดี

กับบทฝึกที่เอาจริงเอาจัง จากทุกบทล้วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ความเป็นทีม ความรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ อันน่าจะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะทำให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางของความเป็นสมณะอย่างมั่นคงตลอดไปได้

๑ ปี สำหรับการเป็นสามเณรเตรียมบวช ภาพของการฝึกตัว ภาพของการสร้างบารมี ที่ตั้งใจ ภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดจากใจถึงใจ ด้วยสิ่งที่เขียนบันทึก ที่ได้คิดเป็น เขียนเป็น จัดระเบียบความคิดของเราให้เป็นขั้นเป็นตอน

อาจคือชีวิตที่ไม่เคยได้รับบทฝึกอย่างจริงจังแบบนี้ จึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการก้าวเดินเพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ดี ๆ อึดอัดไหม … การหล่อหลอม ผ่านร้อน ผ่านหนาว อุปสรรค ขวากหนาม ใจตก ใจขึ้น ถ้าอยากให้สิ่งที่เราฝันเป็นจริง มันต้อง ทำและทน เพราะหนทางมันไม่ง่าย ทุกวันที่ใช้ชีวิตในการฝึกตน มักมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ให้ได้ทดสอบตัวเราเองอยู่เสมอ สู้กับสิ่งที่เราตั้งใจไว้ หลายครั้งที่คิดจะหลุดออไปจากเส้นทางสายนี้ แต่ .. ที่กลายเป็นความกล้าหาญ ใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าในที่สุด ได้ภาพความงดงามของชีวิตแต่ละชีวิตที่สามารถพัฒนามาสู่จุดสูงสุดของชีวิต ที่น่าชื่นชม และอนุโมทนาด้วย จากใจผู้ที่ได้สัมผัสตาม ..

บันทึกสามเณรเตรียมบวชนี้ อีกกลุ่มหนึ่งที่จะจุดประกาย สร้างกระแส แบบอย่าง ของการทำความดีให้มากขึ้นได้ด้วยประสบการณ์จริง ที่ไม่อาจปฏิเสธด้วยความเข้าใจ และซาบซึ้งถึงคุณค่า และความโชคดีของความเป็นสามเณรท่านทั้งหลายนี้ได้เป็นอย่างดี

ติดตามเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาทุกช่วงตอน ได้ที่ ๐๒ – ๕๒๔ – ๐๒๕๗ – ๖๓

 

สุพัฒนะ.

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0079325000445048 Mins