ศรัทธาและความเพียร

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2566

31-5-66-2b.jpg

บทที่ ๗
ศรัทธาและความเพียร


              ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศรัทธา คือมีความเชื่อในผลของการให้ทาน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเพียร มาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
 

              ท่านทานบดีทั้งหลาย ศรัทธาและความเพียรนั้น เป็นสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรในการกระทำความดี ความเพียรก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้น
 

              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ศรัทธาเปรียบเสมือนพืช ความเพียรเปรียบเสมือนฝน*

              ท่านทานบดีทั้งหลาย สายฝนที่หลั่งริน ย่อมยังพืชทั้งหลายให้เจริญเติบโต เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ฉันใด


              ความเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ย่อมยังศรัทธาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโต เป็นศรัทธาที่มั่นคง เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเอง และหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นแสงสว่างนำพาชาวโลกไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน ฉันนั้น.

 

*กสิภารทวาชสูตร มก. ๒๕/๒๔๓, มจ. ๑๕/๒๘๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020928502082825 Mins