อานิสงส์ของการถวาย โคมประทีปเป็นพุทธบูชา

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2566

19-10-66-b.png

บทที ๙๕
อานิสงส์ของการถวาย
โคมประทีปเป็นพุทธบูชา


                  ในที่มืด แม้มีดวงตาก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้


                   การให้ประทีป โคมไฟแสงสว่าง จึงได้ชื่อว่าให้ จักษุ คือ ดวงตา


                   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแบ่งบุคคลตามประเภทดวงตาไว้ ๓ ประเภท คือ คนตาบอด คนตาเดียว และคนตาดี


                  ตาข้างหนึ่ง ท่านตรัสเปรียบเหมือนกับตาทางโลก คือ มีปัญญาแสวงหาทรัพย์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และทำทรัพย์ที่เกิดขึ้นให้พอกพูน


                   ตาอีกข้างหนึ่ง ท่านตรัสเปรียบเหมือนกับตาทางธรรม คือ มีปัญญาไปถึงโลกหน้า ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และพระนิพพานให้กับตนเองได้


                   ดังนั้น แม้มีดวงตาในทางโลก แต่อาจเป็นคนตาบอดในทางธรรมได้


                    ท่านทานบดีทั้งหลาย มาสั่งสมบุญในวันนี้เป็นประดุจคนตาดี ที่แสวงหาทรัพย์ได้แล้ว ยังนำทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นบุญกุศล ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และพระนิพพานแก่ตนเอง และหมู่ญาติมิตรทั้งหลาย.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001587184270223 Mins