อานิสงส์ของการถวายเครื่องกันหนาว

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2566

18-10-66-1br.jpg

บทที่ ๙๔
อานิสงส์ของการถวายเครื่องกันหนาว


              หลักสําคัญของการเจริญสมาธิภาวนา คือ การรวมใจหยุดนิ่งไว้ ณ ศูนย์กลางกาย แต่ใจจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในได้ ใจจะต้องปล่อยทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ทิ้งทุกเรื่อง ปล่อยวางแม้กระทั่งความรู้สึกว่ามีตัวตน


              ใจจะปล่อยวางจากความรู้สึกว่ามีตัวตนได้ ร่างกายต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย เบาสบาย


              ในเหมันตฤดู อากาศหนาวเย็น หากขาดเครื่องกันหนาวแล้ว ร่างกายก็ขาดความอบอุ่น ทุกขเวทนาจากความหนาวเหน็บ ย่อมเป็นอุปสรรคของการปล่อยใจเข้าไปสู่ภายใน


              การถวายเครื่องกันหนาวนอกจากจะเป็นการให้ความอบอุ่น ความสบายแก่ร่างกาย เพื่อให้ใจสามารถเข้าไปสู่ภายในได้ง่ายแล้ว ยังช่วยบรรเทาความหนาวเหน็บ ช่วยรักษาสุขภาพในเวลาพักผ่อน เป็นการรักษาสรีรยนต์ซึ่งเป็นอายุของพระพุทธศาสนา


                การถวายเครื่องกันหนาว จึงเป็นการให้ความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ความแข็งแรง และให้อายุแก่พระพุทธศาสนา ย่อมมีอานิสงส์ทำให้ท่านทานบดี มีสุขภาพแข็งแรง มีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่ง เป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็น มีเครื่องนุ่งห่มที่ประณีตงดงามรองรับการสร้างบารมี เมื่อประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014636933803558 Mins