ศรัทธาดุจสายฝน

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2566

30-5-66-1-b.jpg

บทที่ ๖
ศรัทธาดุจสายฝน

 
              เมื่อมหาเมฆใหญ่ โปรยปรายสายฝน หล่อเลี้ยงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวออกรวงให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยว ฉันใด


                พระพุทธศาสนาสืบต่อมาได้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ เพราะสายธารแห่งพลังศรัทธาอันชุ่มเย็น ของท่านทานบดีทั้งหลาย ที่หลั่งรินลงในพระพุทธศาสนา คอยบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุสามเณร ผู้เป็นศาสนทายาท ให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา ด้วยปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณบริโภค ทำให้พระภิกษุ สามเณรปลอดกังวลในเรื่องปัจจัย ๔ มีเวลาในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลก ฉันนั้น
 

              วันนี้ ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้มาสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและหมู่ญาติ ด้วยการถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่โลกสืบไป ผลบุญนี้จะคอยสนับสนุนให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิต และเป็นเสบียงติดตัวไปในภพเบื้องหน้า ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040535489718119 Mins