ชีวิตที่ราบเรียบ

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2566

25-9-66-1-b.jpg

บทท ๘๓
ชีวิตที่ราบเรียบ


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้แสวงหาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้น หมายความว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเกิดอีก


               พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิต ชีวิตไม่ใช่สิ้นสุดกันง่ายๆ ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส เมื่อชีวิตยังไม่สิ้นสุด เราก็ควรอยู่ในสังสารวัฏแบบคนมีกิเลสที่เป็นสุข เป็นคนมีกิเลสที่มีมโนปณิธาน ถ้าตายก็ขอให้ไปดี ชีวิตราบเรียบไม่ขรุขระ


               ชีวิตราบเรียบ คือ ไปแค่ ๒ ภูมิระหว่างมนุษย์กับเทวโลก


               ชีวิตขรุขระ คือ เดี๋ยวไปอบาย เดี๋ยวก็มาเป็นมนุษย์ เดี๋ยวก็ไปเทวโลก วนไปเวียนมาอย่างนี้


               ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สั่งสมเหตุ อันจะนำไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081892689069112 Mins