บุญฉุดไปสู่ภพภูมิอันประเสริฐ

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2566

26-7-66-1-b.png

บทที่ ๔๒
บุญฉุดไปสู่ภพภูมิอันประเสริฐ


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มารดาเป็นมิตรในเรือน1 ยานพาหนะเป็นมิตรของคนเดินทาง บุญทั้งหลายที่ตนทำเป็นมิตรในสัมปรายภพ


              พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ชีวิตในโลกมนุษย์นี้สั้นนิดเดียว ไม่มีนิมิตหมายว่าจะละโลกเมื่อไร สถานที่ใด ด้วยอาการอย่างไร เราไม่อาจจะเลือกสถานที่ เลือกโรคภัยไข้เจ็บ หรือเลือกวิธีการตายได้ เพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญมากๆ และพร้อมเสมอที่จะเดินทางไปสู่ปรโลก


               ถ้าเราได้สั่งสมบุญเอาไว้ แม้ต้องตายอย่างกะทันหัน เราก็อยู่ตรงนั้นเหมือนฝันชั่วคราว ประเดี๋ยวเดียวกระแสบุญก็จะตามมา แล้วฉุดเราไปสู่ภพภูมิอันประเสริฐ ตามกำลังบุญของเรา

 

1มิตตสูตร มก. ๒๔/๒๗๔ , มจ. ๑๕/๖๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051466822624207 Mins