ไม่มีน้ำบ่อหน้า

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2567

2-3-67--1.jpg

ไม่มีน้ำบ่อหน้า
ชีวิตหลังความตาย
ไม่มีการทํามาหากิน การทำมาค้าขาย
การทําไร่ ทํานา ทำสวน
เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังโตเอาดาบหน้า
หรือหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้
จะเอาความชำนาญตอนที่เราเป็นมนุษย์
ไปใช้ในปรโลกไม่ได้เลย
ปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป
ที่ตัวได้กระทำตอนเป็นมนุษย์
ชดใช้บาปก็ยาวนาน
เสวยบุญก็ยาวนาน
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

2-3-67--2.jpg
ใส่บาตร
ทุกเช้าให้ลุกขึ้นมาเตรียมอาหารใส่บาตรพระ
เป็นการสั่งสมบุญประจําวันของเรา
และสืบทอดอายุพระพูทธศาสนา
รักษาธรรมเนียมที่ดีนี้ไว้
ให้มหาชนพุทธบริษัทเขาได้เห็น เขาจะได้ทำตาม
พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง
เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกต่อไป
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

2-3-67--3.jpg
พุทธวิธีแก้จน
ความฝืดเคืองในภพชาติต่อไปจะหมดสิ้นไป
ด้วยมหาทานบารมีที่เราสั่งสมกันอย่างสม่ำเสมอ
แต่ถ้าหากใครทําไม่สม่ำเสมอ
สมบัติก็จะมาเป็นช่วง ๆ เป็นตอน ๆ
เราประกอบเหตุอย่างไร ผลก็เป็นอย่างนั้น
เพราะในชีวิตของสังสารวัฏมีแต่เรื่องเหตุกับผล
ประกอบเหตุอย่างนี้ ผลก็ต้องเป็นอย่างนั้น
ที่มีผลอย่างนี้เพราะประกอบเหตุจากสิ่งโน้น
มีแต่เรื่องเหตุเรื่องผลทั้งนั้น
ไม่ใช่เรื่องงมงายเลย
ทบทวนโอวาทคุณนครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 

2-3-67--4.jpg
ยึดศูนย์กลางกาย
เราต้องยึดศูนย์กลางกายให้ได้
เรายึดได้ครั้งแรก ครั้งเดียว
เราก็ชนะ
และต่อไปเราก็จะยึดได้ตลอดทุกครั้ง
เพราะครั้งแรกเป็นจุดสําคัญที่สุด
แล้วครั้งต่อไปก็จะง่าย
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่
จากหนังสือ มุทิตา อายุ ๖๐ ปี พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺญาทีโป

 

2-3-67--5.jpg
กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบารมีได้
เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เต็มกำลัง
อย่าไปขยักขย่อน เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก
ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว
การเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้
กายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบารมีได้
กายอื่น ภพอื่น ทำได้ยาก
นาน ๆ จึงจะมีปรากฏสักครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกรณียกเว้น
อย่างท้าวสักกเทวราชกับนางสุขาดาที่ได้ถวายทานกับพระอรหันต์
เราอย่าไปคิดทำอย่างนั้น เพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมาก ๆ
ตอนนี้เรายังมีกายมนุษย์ ยังมีชีวิตอยู่
มีเรี่ยวมีแรงแค่ไหนก็สร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลัง
เมื่อไรที่บุญส่งผล เราจะปลื้ม
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020994981129964 Mins