ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ในช่วงที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้า

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2567

27-5-67-b.jpg

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงตรัสรู้ในช่วงที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้า
 

พระอาจารย์ตอบ :  ความจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งในยุคที่มีและไม่มีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า เพียงแต่เราได้ดูเรื่องจากชาดกที่พระพุทธองค์ระลึกชาติแล้วนำเรื่องราวมาตรัสสอนเรานั้นมีแต่ชาติที่คล้ายกับสังคมเกษตรกรรม มีแต่เกวียน ไม่มีเครื่องบิน จรวด หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เลย 

                            สาเหตุเพราะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำเรื่องราวในชาติที่มีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากๆ มาเทศน์สอน คนทั่วไปอาจจะงง แทนที่จะสนใจฟังสาระธรรม บาปบุญ การทําความดี คนก็จะมัวแต่สงสัยวิวัฒนาการณ์ต่างๆ เช่น สงสัยว่าจรวดคืออะไร ดาวอังคารเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้น โดยหลักการแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงระลึกชาติไปหยิบยกเรื่องราวในพระชาติที่มีสภาพสังคมใกล้เคียงกับครั้งพุทธกาลมาเล่า  ชาวบ้านจะได้ฟังใจความสำคัญและสาระธรรมได้รู้เรื่อง ไม่ต้องมามัวสงสัยเรื่องอื่นๆ


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.002079180876414 Mins