ศีล

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้มีศีลย่อมได้มิตรมากด้วยความสำรวม

ส่วนผู้ไม่มีศีล ประพฤติชั่ว ย่อมแตกจากมิตร

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗

 

 Total Execution Time: 0.001269801457723 Mins