สรรเสริญ - นินทา

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2547

 

สรรเสริญ - นินทา

 

ภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา
ได้รับสรรเสริญก็ไม่ควรเหิมใจ
พึงบรรเทาความโลภกับความตระหนี่
ความโกรธ และความส่อเสียดเสีย

 

ขุ. มหา. ๒๙/๔๖๔,๔๖๖

 

 

 Total Execution Time: 0.0012342532475789 Mins