วันของ .. แม่

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2547

 

 

วันสำคัญ เป็นวันที่มีความหมายพิเศษ มีคุณค่าควรแก่การทรงจำรำลึก เป็นวันที่เราต้องตรึกนึกคิดหรือทำอะไรดีๆ ให้มีคุณค่าสมกับความสำคัญของวันนั้น

วันแม่ ถือเป็นวันสำคัญที่มีความหมายพิเศษต่อคนไทยทุกคน ได้ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ให้เป็น “ วันแม่แห่งชาติ ” นอกจากเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านแล้ว ยังเป็นวันที่เราร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่ทั้งแผ่นดิน ที่มีต่อบุตรธิดาอันเป็นที่รักอีกด้วย

ความรักที่แท้จริง และยิ่งใหญ่นั้นเปรียบได้ดังแผ่นดิน เพราะแผ่นดินเป็นที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่าง และยังไม่มีความรักใดๆ ในโลกนี้ ที่ยิ่งใหญ่จีรังยั่งยืนเหมือนความรักของแม่

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า แม่ คือ บุคคลที่ชาตินี้เราสามารถมีได้เพียงคนเดียว ท่านเป็นบุคคลที่เราเอ่ยเรียกชื่อได้เป็นคนแรกของโลก ท่านเป็นผู้แบ่งกายเนื้อให้เราใช้สร้างความดี สร้างบุญบารมีอย่างไม่มีวันหมดสิ้น เฝ้าคอยทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่ ด้วยความรักและเอาใจใส่อย่างยากที่หาหญิงใดเสมอเหมือน ประหนึ่งว่าชีวิตของเรา คือ ชีวิตของท่าน และอาจจะรักยิ่งกว่าชีวิตของท่านเสียอีก เพราะหากจะเอาชีวิตของแม่เพื่อแลกกับความสุขของลูก หัวใจคนเป็นแม่ทุกคนพร้อมจะเสียสละ โดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ

แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ พาชีวิตเข้าสู่วันวัยที่ร่วงโรย แต่สองมือที่อ่อนล้า ดวงตาที่ฝ้าฟางของแม่นั้น ไม่เคยทำให้ความรักที่มีต่อลูกลดน้อยลงเลย … แม้แต่วันเดียว

ดังนั้น ในวันแม่ที่กำลังจะเวียนมาครบอีกวาระหนึ่งนี้ เป็นวันสำคัญที่ช่วยเตือนย้ำหน้าที่ของลูกที่ดี ที่จะนำความสุข ความสบายใจ มอบเป็นของขวัญด้วยรักจากใจถึงคุณแม่ได้

วันแม่ของชาติ จึงมีความสำคัญ หลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เทิดทูนเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- เทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม

- เป็นโอกาสให้บุตรได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณ

- เป็นโอกาสให้ผู้เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

 

หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่ประจำปีนี้ ที่น่าสนใจอีกงานหนึ่ง คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรยุวกัลยาณมิตร ขึ้นหัวข้อน่าสนใจ ไม่เพียงปลูกฝังให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังศีลธรรมดีงามอีกด้วย เรียกได้ว่า ต้องทั้ง เก่ง (I.Q). และ ดี (E.Q) มีความฉลาดทางด้านปัญญาและอารมณ์ควบคู่กันไป จึงจะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่า สาเหตุสำคัญซึ่งเป็นที่มาของเด็กเก่งและดี เพราะมี คุณแม่ ดีเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะ

จึงขอเชิญร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ เข้าประกวดในหัวข้อ “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่ ” เนื่องในเทศกาลวันแม่ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๐๐, ๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ แบ่งออกเป็น

๑. ประเภทเยาวชน ( อนุบาล / ประถม / มัธยม / อุดมศึกษา)

๑. ๑ ประกวดเรียงความ

๑. ๒ ประกวดแต่งคำประพันธ์

๑. ๓ ประกวดวาดรูประบายสี

๑. ๔ ประกวดร้องเพลงในอัลบัมชุด “ รักแม่จังเลย”

๒. ประเภทบุคคลทั่วไป

ประกวดคำขวัญ

๓. ประเภทคุณแม่

ประกวดเขียนบทความจากประสบการณ์จริงของคุณแม่

เรื่อง “ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งและดี ”

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ส่งผลงาน : ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

รับรางวัล : ในงาน “ ฉันเก่งและดีเพราะมีคุณแม่ ” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ : สโมสรยุวกัลยาณมิตร 23/2 หมู่ 7 ต. คลองสาม

อ . คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-1180 ,0-2831-1166, 0-1841-3340,0-1916-9531 โทรสาร 0-2524-0270

ทิ้งท้ายกันอีกสักเล็กน้อย งานครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ขอความกรุณาแจ้งมายัง สโมสรยุวกัลยาณมิตร ตามที่อยู่ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นในนามบริษัท ห้างร้าน หรือเจ้าภาพอุปถัมภ์ทั่วไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้เป็นพิเศษกับทุกท่านในวันนั้น

เหนือสิ่งอื่นใด ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมชื่นชมความสามารถของยุวชนไทย ที่พร้อมจะเติบโตเป็นคนเก่งและดีในอนาคต มอบเป็นของขวัญแด่ คุณแม่ ในเทศกาลวันแม่ปีนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.038127148151398 Mins