ค่ายรวมดาวแห่งความดี

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าครั้งที่ 25” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการสอบในอันดับที่ 1 ถึง 10 ของประเทศในแต่ละประเภท จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกในปีนี้มีประมาณ 100 คน จากผู้ร่วมสอบโครงการตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” จำนวน 4 ล้าน 7 แสนคนทั่วประเทศ

ในการจัดอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกพัฒนาทางด้านศีลธรรม ผ่านกิจวัตรและกิจกรรม ทัศนศึกษา และทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถร่วมกับเพื่อนนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 54 คน จาก 23 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสสวดมนต์ นั่งสมาธิและเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติที่ดี

การอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี” นั้น เป็นหนึ่งในโครงการ “ยุวทูตทางก้าวหน้า” เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถทำหน้าที่ “ทูตสันติภาพ” ในการเผยแผ่ศีลธรรม และวัฒนธรรมความดีงามสู่สังคมไทย และสังคมโลก หลังจากจบการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี” แล้ว “ยุวทูตทางก้าวหน้า” จะต้องไปทำหน้าที่เป็นหลักเพื่อแนะนำ หรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษา รวมถึงชุมชนของตนเอง หรือกิจกรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ในช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2550 หลังจากนั้นในวันที่ 3 มกราคม 2551 คณะกรรมการจะทำการประเมินผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลการทำกิจกรรมที่ส่งมาที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการจะทำการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร และเข็มเกียรติยศ “ยุวทูตทางก้าวหน้า” ต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010331352551778 Mins