มหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐วัด

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2550

     วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน นับเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่ง สาธุชนผู้มีบุญทั้งจากภายในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบบุญใหญ่ในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม ประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ไปอีกนานนับพันปี

สำหรับมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ผู้มีบุญจะได้มีโอกาสย่นย่อหนทางในการสั่งสมมหาทานบารมี เพราะตลอดชั่วชีวิตของเรา คงไม่สามารถที่จะดั้นด้นเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อทำบุญกับวัดต่างๆ ได้มากถึง ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด อย่างแน่นอน

ด้วยความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระมหาเถระและพระเถรานุเถระ รวมถึงพระภิกษุผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ วัด พร้อมด้วยพุทธบุตรจาก ๒๖๖ วัดภาคใต้ รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลก ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในคราวเดียวกว่า ๕๐,๐๐๐ รูป ยังความปลื้มปีติไปตลอดชีวิต และเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน

นับโอกาสสำหรับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมกันถวายมหาสังฆทาน และสร้างพระธรรมกายประจำตัว จารึกชื่อของตัวท่านเอง และหมู่ญาติสนิทผู้เป็นที่รัก อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลยิ่งใหญ่ จากการที่ได้มีส่วนร่วมสถาปนากายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

วันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดงานบุญเริ่มพิธีในภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นในตอนภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น.พิธีถวายไทยธรรมแด่พุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด บริเวณมหารัตนวิหารคด และในภาคเย็น ๑๘.๐๐ น.เป็นพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ องค์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เสร็จพิธีเวลาประมาณ ๑๙.๒๐ น. ก่อนเดินทางกลับผู้มาร่วมในงานได้รับเหรียญที่ระลึก รุ่นรวยโลดŽ เป็นพระของขวัญสำหรับระลึกถึงบุญกุศลที่ได้มาร่วมในวันนี้ การตรึกระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

สำหรับไทยธรรมอันเป็นวัตถุทาน ได้แก่ ถวายภัตตาหาร ถวายผ้าไตร ย่าม คิลานเภสัช (ยาต่าง ๆ ) ปัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้อานิสงส์แห่งบุญที่จะได้รับ ในมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด จากการถวายภัตตาหารพระ ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม ๕ ประการ คือ เป็น ผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

อานิสงส์การถวายไตรจีวร ทำให้ได้เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์ มีเดช มีผิวกายละเอียด มีสัมผัสที่นุ่มนวลมาก เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ จะมีผ้าทิพย์อันงดงามปกคลุมสรีระตลอดเวลา ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) ก็จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกาย ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ

อานิสงส์การถวายยา คือ จะทำให้เป็นผู้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ มหาชนยำเกรง ไม่พลัดพรากจากของรัก มีปัญญาและวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์ มีสุขในทุกที่ ทุกสถาน ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศจากสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามาก และทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วย

อานิสงส์การถวายปัจจัยไทยธรรม ซึ่งประดุจเป็นแก้วสารพัดนึก นำไปใช้ในงานพระพุทธศาสนาทำให้เราได้เป็นผู้มีทรัพย์มาก บุญนี้จะช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้า ให้กลายเป็นผังสำเร็จของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทำให้สมปรารถนาในทุกสิ่ง

อานิสงส์การถวายย่าม ซึ่งเปรียบประดุจการให้คลังเก็บทรัพย์สมบัติ จะมีอานิสงส์ทำให้ทรัพย์ของเราคงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมสลายหายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ

ในการมาร่วมงานบุญครั้งนี้ และเพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นระเบียบงดงาม สะอาด สงบ สว่าง เป็นแบบอย่างที่ตั้งแห่งความศรัทธาและเลื่อมใสทั้งแก่ตนเองและผู้พบเห็น เป็นต้นแบบปฏิบัติดี ด้วยความพร้อมเพรียงกันสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งสิริมงคลในชีวิต

โดย..บุญรักษา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00074290037155151 Mins