ผู้มีศีล

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ใด สำรวมกาย วาจา ใจ
ไม่ทำบาปกรรมอะไรๆ
ไม่พูดโกหกเพื่อตัวเอง
คนเช่นนั้น เรียกกันว่า ผู้มีศีล

 

สรภังคชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๔๙

 Total Execution Time: 0.0012508471806844 Mins