สัตบุรุษ ดอยเต่า

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2546

สัตบุรุษ ดอยเต่า

.....สัปดาห์ก่อนผมไปร่วมสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็บังเอิญไปได้ยินโครงการคัดเลือกสัตบุรุษของโรงเรียนระดับก่อนอุดมศึกษาแห่งหนึ่งชื่อ พิงครัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับ ที่น่าเสียดายก็คือ โครงการนี้เข้าได้ผ่านพ้นไปแล้ว ฉะนั้นถ้าอยากเข้าร่วมโครงการดีๆ กับเขาบ้าง ต้องรอปีหน้าครับ

 

.....โครงการสัตบุรุษเป็นโครงการที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อใช้เรียกบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาให้เรียนฟรี เพียงแต่ว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่านี้จะต้องทำหน้าที่พิเศษที่โรงเรียนมอบให้เช่นคณะกรรมการนักเรียนและบทบาทของผู้นำและต้นแบบเรื่องต่างๆ ในโรงเรียนขั้นตอนการคัดเลือกต้องพิถีพิถันพิเศษเพราะทุนการศึกษาที่ได้รับมีมูลค่าสูง และที่สำคัญมีเกรียติครับ ฉะนั้น ผู้ที่สมัครเข้ารับทุนต้องเป็นบุคคลดีจริงผ่านการรับรองจากครู ผู้ปกครองและเพื่อน อ้อ! โครงการนี้ไม่จำกัดเฉพาะคนยากจนครับ เพราะคนรวยก็สามารถได้รับเกียรติที่บุคคลทั้งโรงเรียนจะยกย่องว่าเป็นสัตบุรุษได้และก็เป็นได้ทั้งชายหญิง เพราะสัตบุรุษคือคนดีน่านับถือและมีคุณธรรมไม่ได้จำเพาะแต่บุรุษเพศเท่านั้น

 

......หนึ่งในบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษเป็นเด็กดีที่ได้ที่หนึ่งของโรงเรียนที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนดอยเต่า เด็กชายคนนี้มีชื่อว่าตูมตาม วีรกรรมของเขาที่ผมประทับใจคือเด็กชายวัยสิบปีเศษดั้นด้นมาขอรับทุนโดยลำพังด้วยการพกความดีความมีน้ำใจมาเต็มที่คำถามแรกที่ต้องตอบเขารู้ข่าวได้อย่างไร ตูมตามตอบได้พบข่าวจากห้องสมุดที่เขาช่วยครูดูแลครับ ครูถามตูมตามต้องทำอะไรบ้าง หน้าที่ของเขาคือ เปิดปิดห้อง จัดหนังสือ ทำความสะอาด บริการยืมคืน และจัดห้องประชุมให้ครูบ้าง พูดง่ายๆทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่ตูมตามเกี่ยวกับห้องสมุดความน่าทึ่งของหนุ่มดอยเต่าคนนี้ยังไม่หมดครับ ความสามารถพิเศษของเขาคือ ทำอาหารได้ทุกชนิดครับ ครูทดสอบด้วยอาหารที่ยากว่า ทำไส้อั่วเป็นไหม เขาตอบเป็นครับ ถ้าครูไปที่บ้านผม จะทำให้รับประทานครับ คำถามสุดท้ายคือ ตูมตามมีอะไรจะถามครูไหม เขาตอบว่ามีซึ่งคำถามก็เฉียบคมและซื่อบริสุทธิ์

 

....."ผมอยากทราบว่านักเรียนที่นี่เขาพูดกันอย่างนี้หรือ? ครับ! " ครูเริ่มฉงนในคำถามหรือว่าตูมตามไปพบนักเรียนของครูพูดจาไม่ไพเราะเข้า ครูถามต่อ เขาพูดอย่างไร? ตอนที่ผมเดินเข้ามาเขาถามผมว่า "คุณๆ คุณมาสอบชิงทุนหรือ" ครูโล่งใจแล้วถามต่อ ที่โรงเรียนตูมตามเขาพูดอย่างไร ก็ทั่วไปครับ กู มึง หรือที่พอฟังได้ก็เธอฉันครับครู

 

.....ครูอดปลื้มใจกับผลงานที่ผ่านมาไม่รู้จบส่วนข้อสรุปสำหรับตูมตามของเขาคือสัตบุรุษดอยเต่าครับ!

 

นายตั้ม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011233687400818 Mins