“วันคุ้มครองโลก”

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2551

            “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 เมษายน 2513 จากการริเริ่มของวุฒิสภาชาวอเมริกัน Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก โดยมีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ในเมืองใหญ่ๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจำนวนมากถึง 20 ล้านคน

ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้น องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ก็ได้มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะตระหนักว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือใจของมนุษย์ ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองรักษา ให้เป็นใจที่สะอาด ปราศจากการคิด พูด และการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

โดยวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จะจัดงาน ”วันคุ้มครองโลก” ขึ้นตลอดทั้งวัน เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ การทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และไตรสิกขา ซึ่งจะยังสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในตนเอง ในครอบครัว ในสังคม และขยายไปสู่ประเทศชาติ และโลกต่อไป

ในวันนั้นจะรวมจัดงานบุญใหญ่ ๆ ขึ้นด้วยกันถึง 4 บุญ ได้แก่พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ รวมทั้งพระสังฆาธิการจาก 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภายใต้ พิธีถวายพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ วัดต่าง ๆ ในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์ พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน 1 จ.เชียงใหม่ และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งจะมีคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ จำนวนหลายหมื่นรูปจากทั่วประเทศ และสาธุชนเป็นจำนวนมากทั้งจากภายในและต่างประเทศมาร่วมในงาน

โอกาสนี้สาธุชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ขอความร่วมมือให้สวมชุดขาวล้วน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัยและรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00113791624705 Mins