ปฏิบัติธรรมผู้บริหาร

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2550

      สำนักงานสหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในตลอดเดือนมิถุนายน

โดยแบ่งการปฏิบัติธรรมออกเป็น 3 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่ 266 ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน รุ่น 267 ระหว่างวันที่ 10-17 มิถุนายน และรุ่น 268 ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ.2550

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูอาจารย์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศดังต่อไปนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

และผู้อำนวยการโรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ใน จ.นครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 506 คน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ การศึกษาเชิงพุทธ เพื่อให้คุณครูทุกท่านได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยแนะนำให้คุณครูทุกท่านทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็น และสอนในสิ่งที่เข้าใจง่าย

กิจกรรมต่างๆ เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกกำลังกาย และปฏิบัติธรรมในรอบต่างๆ และรับฟังธรรมะที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป จากพระอาจารย์ประจำกลุ่มด้วย

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมยังได้รับชมวีดีโอ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย ประวัติพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสร้างบุญ สั่งสมบุญบารมีในพระพุทธศาสนา และเข้าศึกษาธรรมะผ่านจานดาวเทียม ช่อง DMC สื่อสีขาว สถานีเผยแพร่ธรรมะ ที่ให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาและประโยชน์แก่ทุกเพศทุกวัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความเบิกบานใจ

การจัดโครงการปฏิบัติธรรมดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้เข้าศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับด้วยตนเอง และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ตลอดจนหน่วยงานในความรับผิดชอบของตนได้อย่างดีต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011764951546987 Mins